Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een crematieproces?
Gemiddeld 2 uur

Waar mag ik de as verstrooien?
Op Rusthof zijn verschillende verstrooivelden. Indien u wilt verstrooien op een voor de overledene dierbare plek, heeft u daarvoor toestemming nodig van de eigenaar van de grond.

Wie heeft  zeggenschap over de as?
Alleen de aanvrager van de dienst mag beslissen wat er met de as gaat gebeuren tenzij er aan een derde een  machtiging wordt uitgegeven.

Wat gebeurt er met metalen die een overledene bij zich draagt?
Bij een crematie blijven, naast de as van de overledenen, ook metalen achter. Deze zijn bestand tegen de hoge temperaturen en als zodanig ook duidelijk herkenbaar. Het betreft hier vooral de hoogwaardige materialen die worden gebruikt voor kunstgewrichten en andere chirurgische materialen. Juist omdat deze materialen hoogwaardig zijn, zijn ze in de regel ook kostbaar. Nadat de hoogwaardige metalen uit de crematie-as zijn verwijderd, worden deze in het crematorium bewaard. Gespecialiseerde bedrijven verzamelen ze én dragen vervolgens zorg voor de recycling van de basismaterialen. Deze worden gebruikt als grondstof voor verschillende industrieën, zoals bijvoorbeeld de vliegtuigbouw. 

Vaillantfonds http://www.lvc-online.nl/viewer/file.aspx?FileInfoID=11              

Waar dient een crematiesteentje voor?
Bij een crematie wordt een vuurvast steentje op de kist gelegd.  Dit steentje blijft bij de as en wordt na het proces samen met de as in een asbus gedaan.  Het  nummer op het steentje komt overeen met het crematienummer op de crematieverklaring en de registratie van de overledene in onze administratie. Hierdoor is altijd te herleiden aan wie de as toebehoort.

Waarom moet de as een maand bewaard worden?
Ons crematorium zorgt voor bewaring van een asbus in de Algemene Nis gedurende minimaal een maand, na het bergen van de as in de asbus. Dit is een wettelijke verplichting. Dit wegens mogelijk justitieel onderzoek en om nabestaanden de tijd te geven na te denken en het onderling eens te worden over de asbestemming. Het voorkomt overhaaste beslissingen.

nvt
Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
nvt
Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
laan
Laan naar Aula Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Laan naar Aula Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Vijver
Vijver
Begraafplaats
Bosbegraafplaats De Rusthof Amersfoort
Bosbegraafplaats De Rusthof Amersfoort
 

Begraven

Loofbomen en altijd groene naaldbomen geven Begraafplaats Rusthof een bijzondere sfeer. Wij adviseren en begeleiden u bij de keuze van een rustplaats.

Meer over begraven