Grafkeuze

Vaak maken familie of andere nabestaanden na het overlijden ter plaatse de keuze voor een graf. Op Rusthof of Maranatha kunt u ook al voor het overlijden een grafkeuze maken.

Zo kan de keuze voor een laatste rustplaats bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een naderend afscheid. Toch kiezen mensen ook steeds vaker van tevoren, als ze nog in de volle kracht van het leven zijn, hun graf uit. 

Particulier graf

We geven een particuliergraf uit voor 10 of 25 jaar, waarbij een verlenging met telkens 5 of 10 jaar mogelijk is. De familie stelt een rechthebbende aan die bepaalt wie erin in het graf wordt begraven of bijgezet. In ieder graf kunnen ook 2 asbussen worden begraven.

- Padgraf                                   

Padgraven liggen op een rij aan een pad en geven we uit voor twee personen met een afmeting van 1x2 meter. Een padgraf geven we uit vanaf 598,- euro met een onderhoudsbijdrage van 90,- euro per jaar.    

- Bosgraf

Op speciale bosgedeeltes, afdeling 27,28,29, liggen de bosgraven verspreid. Deze geven we uit 2 of 4 personen met een afmeting van 2x2 meter. Een bosgraf geven we uit vanaf 2745,- euro met een onderhoudsbijdrage van 120,- euro per jaar.

- Keldergraf

Keldergraven geven we vooral uit op het oudere gedeelte van Rusthof. U kunt kiezen voor een 2 of 4 persoonskelder met een afmeting van 2x2 meter. Een keldergraf geven we uit vanaf 6061,- euro met een onderhoudsbijdrage van 120,- euro per jaar.

Om een graf uit te zoeken kunt u een afspraak maken. Een medewerker gaat dan met u mee om u te begeleiden en te adviseren in uw keuze. De kosten hiervan bedragen 57 euro.

 

Kinderhof 6525
Kinderhof Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Kinderhof Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
1262 MH
1262 MH
1314 MH
1314 MH
1306 MH
1306 MH
laan
Laan naar Aula Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Laan naar Aula Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Nieuw gedeelte
Uitbreiding Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Uitbreiding Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
1398 MH
1398 MH
Islamitische graven
Islamitische graven Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Islamitische graven Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Kinderhof boven
Kinderhof Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Kinderhof Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
1376 MH
1376 MH

Algemeen graf

U kunt ook kiezen voor een algemeen graf.

- Algemeen graf

In deze graven mogen maximaal 3 personen worden begraven. In de praktijk betekent dit bijna altijd dat overledenen die elkaar niet gekend hebben in een graf komen te liggen. Deze graven kunt u niet uitzoeken. We geven ze uit voor een periode van 10 jaar. Verlenging is niet mogelijk. (afmetingen: zie grafbedekking) 

Kinderhof

De kinderhof is een eigen plek op de begraafplaats met een besloten, intieme sfeer. De graven geven we uit voor 25 jaar, met verlengingsmogelijkheden van telkens 5 of 10 jaar. Een graf op kinderhof meet 1.50x0.75 meter. Deze graven geven we op volgorde uit voor 900,- euro met een onderhoudsbijdrage van 54,- euro per jaar.

- Algemeen Kindergraf

In deze graven zijn maximaal 2 begravingen mogelijk. Deze graven kunt u niet uitzoeken. We geven ze uit voor een periode van 10 jaar. Verlenging is niet mogelijk.Een graf meet 1.50 x 0.75.

Islamitisch deel

Begraven volgens de Islamitische tradities kan op een speciaal gedeelte van Rusthof. Dit deel kwam tot stand in samenspraak met 6 moskeeën. Zo liggen de padgraven naar het zuid-oosten gericht, zodat de overledene met het gezicht naar Mekka begraven ligt. De padgraven geven we op volgorde uit voor 1 persoon voor 10 of 25 jaar met een afmeting van 1x2 meter. Een graf geven we uit vanaf 598,- euro met een onderhoudsbijdrage van 85,- euro per jaar.  

Rechthebbende

Uitsluitend de rechthebbende heeft de bevoegdheid te bepalen wie er in het graf begraven mag worden en wat er op het graf geplaatst zal worden. Infografrechten.DOC

Via een overboeking is het mogelijk om de grafrechten op een andere naam te zetten, mits de rechthebbende hiervoor toestemming geeft. Bij overlijden van de rechthebbende moet de overboeking binnen een jaar plaatsvinden. U kunt hiervoor een overboekingsformulier downloaden of via ons kantoor aanvragen. overboeken.doc 

Wanneer de rechthebbende de grafrechten wil beëindigen gaat dit via een afstandsverklaring, dat u kunt downloaden of via ons kantoor kunt aanvragen.afstand grafrechten.doc

Voor het verstrijken van het grafrecht schrijven we u aan voor een mogelijke verlenging van de grafrechten.  

 

 

 

  

Plattegrond RusthofKlik hier voor de virtuele tour
Openingstijden

Openingstijden begraafplaatsen

1 november tot 1 maart:
Dagelijks 08.00 tot 16:00 uur
1 maart tot 1 mei:
Dagelijks 08.00 tot 19:00 uur
1 mei tot 1 september:
Dagelijks 08.00 tot 21:00 uur
1 september tot 1 november:
Dagelijks 08.00 tot 19:00 uur

Bekijk meer contactinformatie